bábkoherec

Text hesla

bábkoherec — tvorivý divadelný umelec, ktorý prostredníctvom hmotného hracieho znaku (bábka, predmet) a hereckých výrazových prostriedkov vytvára dramatickú postavu. Hra s bábkou je buď iluzívna (bábkoherec je vykrytý), alebo antiiluzívna (činnosť bábkoherca je odkrytá). Medzi bábkohercom a bábkou, resp. objektom, vznikajú v súčasnom bábkovom divadle diverzifikované vzťahy, ktoré vytvárajú dramatické napätie.

Zverejnené v auguste 1999.

Bábkoherec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babkoherec