Bábkarská Bystrica

Text hesla

Bábkarská Bystrica — prehliadka slovenských profesionálnych bábkových divadiel usporadúvaná od 1977 každý druhý rok v Banskej Bystrici: 1992 s medzinárodnou účasťou, 1994 – 96 festival slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe; 2000 – 08 medzinárodný festival slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe a pozvaných divadiel sveta; 2010 medzinárodný festival nového bábkového divadla pre deti a dospelých; 2012 – 14 medzinárodný festival súčasného bábkového divadla pre dospelých a deti, dvojitý impulz; 2016 medzinárodný festival súčasného bábkového divadla pre deti a dospelých v Banskej Bystrici a okolí (Bábkarská Bystrica TOUR 2016). R. 1998 sa 11. ročník festivalu po rozhodnutí Ministerstva kultúry nekonal.

Zverejnené v auguste 1999.

Bábkarská Bystrica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babkarska-bystrica