Babesia

Text hesla

Babesia — rod jednobunkových eukaryontných organizmov z ríše SAR, podríša alveoláty (Alveolata), kmeň výtrusovce (Apicomplexa). Parazity napádajúce stavovce a spôsobujúce smrteľné ochorenia hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, psov a i. Rod nazvaný podľa rumunského lekára V. Babeșa.

Text hesla

Babesia — rod jednobunkových eukaryontných organizmov z ríše SAR, podríša alveoláty (Alveolata), kmeň výtrusovce (Apicomplexa). Parazity napádajúce stavovce a spôsobujúce smrteľné ochorenia hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, psov a i. Rod nazvaný podľa rumunského lekára V. Babeșa.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 4. decembra 2017.

citácia

Babesia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babesia