autoprotolýza

Text hesla

autoprotolýza [gr.] — protolytická reakcia medzi dvoma rovnakými molekulami. Autoprotolýzou vody H2O vznikajú oxóniové katióny H3O+ a hydroxidové anióny OH. Ich koncentrácia vo vode pri 25 °C je 10−7 mol/dm3 a súčin ich koncentrácií sa nazýva iónový súčin vody. Autoprotolýzou anorganických alebo organických kyselín (napr. kyseliny chlorovodíkovej HCl, kyseliny octovej CH3COOH) vznikajú acídiové katióny (\(\require{mhchem}\ce{H_2Cl^+}\), \(\require{mhchem}\ce{CH_3COOH_2^+}\)) a anióny kyselín (Cl, CH3COO). Podľa N. J. Bjerruma sa ióny vzniknuté pri autoprotolýze označujú ako lyóniové katióny a lyátové anióny. Súčinom koncentrácií týchto iónov je definovaná autoprotolytická konštanta.

Text hesla

autoprotolýza [gr.] — protolytická reakcia medzi dvoma rovnakými molekulami. Autoprotolýzou vody H2O vznikajú oxóniové katióny H3O+ a hydroxidové anióny OH. Ich koncentrácia vo vode pri 25 °C je 10−7 mol/dm3 a súčin ich koncentrácií sa nazýva iónový súčin vody. Autoprotolýzou anorganických alebo organických kyselín (napr. kyseliny chlorovodíkovej HCl, kyseliny octovej CH3COOH) vznikajú acídiové katióny (\(\require{mhchem}\ce{H_2Cl^+}\), \(\require{mhchem}\ce{CH_3COOH_2^+}\)) a anióny kyselín (Cl, CH3COO). Podľa N. J. Bjerruma sa ióny vzniknuté pri autoprotolýze označujú ako lyóniové katióny a lyátové anióny. Súčinom koncentrácií týchto iónov je definovaná autoprotolytická konštanta.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Autoprotolýza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/autoprotolyza