autofágia

Text hesla

autofágia [gr.] — biol. proces, pri ktorom nastáva uvoľnenie stavebných častí bunky, jej bunkových organel a štruktúr, pričom sa rozrúšajú a ničia iba opotrebované bunkové organely. Výsledkom je vznik autofagocytových vakuol, ktoré môžu obsahovať časti rozrušených plastidov, mitochondrií, membrán endoplazmatického retikula a iných bunkových štruktúr. Autofágia je podmienená pôsobením hydrolytických enzýmov v bunke.

Zverejnené v auguste 1999.

Autofágia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/autofagia