aut Caesar aut nihil

Text hesla

aut Caesar aut nihil [cézar; lat.] — buď Caesar, alebo nič; alebo byť Caesarom, alebo ničím. Toto heslo vraj pripísal Cesare Borgia (→ Borgiovci) pod jednu Caesarovu bustu.

Text hesla

aut Caesar aut nihil [cézar; lat.] — buď Caesar, alebo nič; alebo byť Caesarom, alebo ničím. Toto heslo vraj pripísal Cesare Borgia (→ Borgiovci) pod jednu Caesarovu bustu.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Aut Caesar aut nihil [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aut-caesar-aut-nihil