Aucklandské ostrovy

Text hesla

Aucklandské ostrovy [óklend-], anglicky Auckland Islands, maorsky Motu Maha, Maungahuka — skupina ostrovčekov sopečného pôvodu v juhozápadnej časti Tichého oceána asi 460 km južne od Nového Zélandu (od Južného ostrova), ktorému patria; rozloha 626 km2, bez trvalého osídlenia. Ostrovy sú budované sopečnými horninami pokrytými ľadovcovými morénami. Od roku 1934 sú prírodnou rezerváciou, v roku 1998 boli spolu s ostrovnými skupinami Snares, Bounty, Ostrovy protinožcov a Campbell Islands (→ Campbell) zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO ako Novozélandské subantarktické ostrovy.

Ostrovy boli objavené v roku 1806, od roku 1847 patria Novému Zélandu. Navštevované sú zväčša hľadačmi pokladov (v oblasti často stroskotávali lode v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok) a pozorovateľmi zvierat.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. novembra 2021.

Aucklandské ostrovy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aucklandske-ostrovy