attitude

Text hesla

attitude [atitüd; fr.] — v terminológii klasického tanca jedna zo základných póz kodifikovaná C. Blasisom (podľa sochy Merkúra od G. da Bolognu). Postoj na jednej dolnej končatine, druhá je zanožená, v novšej literatúre aj prednožená a ohnutá v kolene. Rozlišujú sa napr. attitude effacée, attitude croisée a i. Horné končatiny zaujímajú rôzne pozície.

Zverejnené v auguste 1999.

Attitude [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/attitude