Atsinovia

Text hesla

Atsinovia, aj Grosventrovia, vlastným menom A'aninin, Haaninin — severoamerický indiánsky kmeň žijúci v severozápadnej časti USA (štát Montana); asi 4-tis. príslušníkov (2010).

Sú blízki príbuzní Arapahov. Atsinovia žili pôvodne v oblasti horného toku rieky Mississippi v západnej časti dnešného štátu Minnesota, odkiaľ ich začiatkom 18. stor. vytlačili Odžibwejovia a Siouxovia na sever Veľkých prérií do oblasti dnešného štátu Montana. Podobne ako ostatné prériové kmene aj Atsinovia žili kočovným spôsobom života v típí, organizovaní boli v patrilineárnych rodoch. Zaoberali sa najmä lovom (bizónov), zberom a od polovice 18. stor. i chovom koní.

S Európanmi prišli po prvýkrát do kontaktu v roku 1754. Pravdepodobne v roku 1793 po krvavých konfliktoch uzatvorili mier (a spojenectvo) s Čiernonožcami, s ktorými potom spoločne napádali nielen Vraních Indiánov (Absarokov) a Assiniboinov, ale aj traperov (proti USA však vojnu nikdy neviedli). Naopak, priateľské vzťahy mali s Arapahmi, Čejenmi a Kríami, s ktorými aj obchodovali. V roku 1888 sa usadili v rezervácii Fort Belknap na južnom brehu rieky Milk River (v blízkosti dnešného mesta Harlem).

Jazyk Atsinov (a'aninin, haaninin, atsina) patrí do algonkinskej jazykovej rodiny, je veľmi blízky jazyku Arapahov (na základe toho sa predpokladá, že s nimi tvorili pôvodne jeden kmeň). Zanikol v roku 2007, v súčasnosti však prebiehajú pokusy o jeho revitalizáciu (škola White Clay Immersion School v Harleme).

Zverejnené 1. februára 2022.

Rahanský, Ľ. Atsinovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/atsinovia