atrazín

Text hesla

atrazín, 2-chlór-4-etylamino-6-izopropylamino-1,3,5-triazín, C8H14N5Cl — herbicíd zo skupiny substituovaných triazínov. Používa sa na ničenie burín v kukurici a v cukrovej trstine. Zavedený na trh firmou Ciba-Geigy (1956); na Slovensku pod obchodnou značkou Zeazin. Od 2005 je jeho používanie u nás zakázané .

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 26. júna 2017.

Atrazín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/atrazin