atellána

Text hesla

atellána, aj atellská fraška — pôvodne burleskná ľudová hra improvizačného charakteru karnevalovej kultúry. Neskôr sa z nej vyvinul žánrový typ komédie, zvyčajne jednoaktovkovej frašky s dedinskou alebo s malomestskou tematikou so satirickým vyznením. Má pevnú dejovú líniu a spravidla štyri ustálené typy postáv: hlupáka, chytráka, intrigána a šarlatána. Rimania ju v 1. stor. pred n. l. literárne zošľachtili natoľko, že stratila svoj improvizačný charakter. Postupne ju vytlačila pantomíma. Nazvaná podľa juhotalianskeho mestečka Atelly.

Text hesla

atellána, aj atellská fraška — pôvodne burleskná ľudová hra improvizačného charakteru karnevalovej kultúry. Neskôr sa z nej vyvinul žánrový typ komédie, zvyčajne jednoaktovkovej frašky s dedinskou alebo s malomestskou tematikou so satirickým vyznením. Má pevnú dejovú líniu a spravidla štyri ustálené typy postáv: hlupáka, chytráka, intrigána a šarlatána. Rimania ju v 1. stor. pred n. l. literárne zošľachtili natoľko, že stratila svoj improvizačný charakter. Postupne ju vytlačila pantomíma. Nazvaná podľa juhotalianskeho mestečka Atelly.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Atellána [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/atellana