asystólia

Text hesla

asystólia [gr.], asystolia — zlyhávanie srdcovej činnosti, neprítomnosť pulzových vĺn na periférnych cievach. Je alarmujúcim prejavom závažných ochorení srdca (zlyhanie srdca, kardiomyopatia, blokáda činnosti srdca, infarkt myokardu, šok a i.). Pri zistení asystólie je nevyhnutné postihnutému okamžite poskytnúť prvú pomoc.

Text hesla

asystólia [gr.], asystolia — zlyhávanie srdcovej činnosti, neprítomnosť pulzových vĺn na periférnych cievach. Je alarmujúcim prejavom závažných ochorení srdca (zlyhanie srdca, kardiomyopatia, blokáda činnosti srdca, infarkt myokardu, šok a i.). Pri zistení asystólie je nevyhnutné postihnutému okamžite poskytnúť prvú pomoc.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Asystólia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asystolia