astrildovité

Text hesla

astrildovité, Estrildidae — veľká čeľaď z triedy vtáky (Aves), rad vrabcotvaré (Passeriformes). Drobné spevavce vyskytujúce sa v Afrike, južnej Ázii a v Austrálii. Aktívne vtáky zvyčajne vyhľadávajúce potravu na zemi. Majú bohaté prejavy sociálneho správania, operenie značne varíruje v krikľavých farbách, zvyčajne dimorfné. Patrí sem 33 rodov so 145 druhmi, mnohé sú obľúbené u chovateľov.

Text hesla

astrildovité, Estrildidae — veľká čeľaď z triedy vtáky (Aves), rad vrabcotvaré (Passeriformes). Drobné spevavce vyskytujúce sa v Afrike, južnej Ázii a v Austrálii. Aktívne vtáky zvyčajne vyhľadávajúce potravu na zemi. Majú bohaté prejavy sociálneho správania, operenie značne varíruje v krikľavých farbách, zvyčajne dimorfné. Patrí sem 33 rodov so 145 druhmi, mnohé sú obľúbené u chovateľov.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Astrildovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astrildovite