astra

Popis ilustrácie

Astra alpínska

Text hesla

astra [gr.], Aster — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď astrovité. Prevažne trvalky alebo polokry s kopijovitými listami a úborom kvetov v metlinách alebo v chocholíkoch. Na Slovensku 9 druhov pôvodných a 10 zavlečených prevažne z Ameriky, viaceré sa pestujú ako okrasné rastliny pre belasé, fialové, ružové alebo biele kvety. Plod nažka. Pestujú sa astra novoanglická (Aster novae-angliae), astra novobelgická (Aster novi-belgii), domácim druhom je napr. chránená astra alpínska (Aster alpinus), trvalka s tmavozelenými kopijovitými listami a purpurovomodrými úbormi s oranžovým terčom, ktorá rastie na vápencových skalách v horskom a podhorskom pásme, často sa pestuje aj v skalkách.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 1. februára 2018.

Astra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astra