Assinie

Text hesla

Assinie-Mafia [asini] — kúpeľné mesto na juhových. pobreží Pobrežia Slonoviny v regióne Sud-Comoé; 17-tis. obyvateľov (2014). V 18. stor. pevnosť založená Francúzmi, ktorá sa stala strediskom obchodu s otrokmi. V 19. stor. sa tam začala okupácia Pobrežia Slonoviny.

Text hesla

Assinie-Mafia [asini] — kúpeľné mesto na juhových. pobreží Pobrežia Slonoviny v regióne Sud-Comoé; 17-tis. obyvateľov (2014). V 18. stor. pevnosť založená Francúzmi, ktorá sa stala strediskom obchodu s otrokmi. V 19. stor. sa tam začala okupácia Pobrežia Slonoviny.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. novembra 2016.

citácia

Assinie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/assinie