aspergilóza

Text hesla

aspergilóza [lat.], aspergillosis — infekčné ochorenie najčastejšie vyvolané vreckatou hubou Aspergillus fumigatus, v menšej miere druhmi Aspergillus flavus a Aspergillus niger. Primárne sú postihnuté dýchacie cesty. Ochorenie má niekoľko foriem. Závažné sú akútne pneumónie, niekedy môžu vzniknúť astma a bronchopneumónia. Vznik ochorenia podmieňuje virulencia kmeňa, a predovšetkým zvýšená vnímavosť hostiteľa pri poruchách imunity pri malígnych nádoroch, po liečbe imunosupresívami a antibiotikami, ako aj miestne poruchy dýchacích ciest. U ťažko chorých môžu huby prejaviť veľkú invazivitu s rozsevom do rôznych orgánov vrátane centrálneho nervového systému. Majú sklon k prerastaniu do ciev, sú aj častými pôvodcami nemocničných nákaz. Ohrození sú pacienti so zníženou imunitou po transplantáciách, predovšetkým pri inhalácii vzduchu zamoreného konídiami týchto húb.

Zverejnené v auguste 1999.

Aspergilóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aspergiloza