aspergilóm

Text hesla

aspergilóm [lat.] — guľovitý útvar v pľúcach vytvorený po vdýchnutí spór huby rodu aspergil (Aspergillus), obsahujúci okrem vláken huby fibrín, exsudát a ojedinele zápalové bunky.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 17. mája 2022.

Aspergilóm [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aspergilom