aspartát

Text hesla

aspartát [gr. > lat.] — soľ kyseliny asparágovej, patrí k dôležitým excitačným transmiterom mozgu a miechy. V biochemickej literatúre sa pojmy aspartát a kyselina asparágová často stotožňujú.

Text hesla

aspartát [gr. > lat.] — soľ kyseliny asparágovej, patrí k dôležitým excitačným transmiterom mozgu a miechy. V biochemickej literatúre sa pojmy aspartát a kyselina asparágová často stotožňujú.

Zverejnené v auguste 1999.

Aspartát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aspartat