askóma

Text hesla

askóma [gr.], ascoma — plodnica húb, ktorá má vrecká.

Text hesla

askóma [gr.], ascoma — plodnica húb, ktorá má vrecká.

Zverejnené v auguste 1999.

Askóma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/askoma