askokarp

Text hesla

askokarp [gr.] — plodnica vreckatých húb. Vrecká so spórami sú nepravidelne rozptýlené, alebo tvoria jednoliatu vrstvu – técium. Askohyméniový askokarp vzniká až po oplodnení askogónu, charakteristické plodnice sú prototécium, kleistotécium, peritécium a apotécium. Askolokulárny askokarp vzniká vegetatívne z klbka hýf, pohlavné orgány sa formujú až v hotovej plodnici, charakteristické plodnice sú myriotécium, pseudotécium, pseudoapotécium a hysterotécium.

Zverejnené v auguste 1999.

Askokarp [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/askokarp