askobolovité

Text hesla

askobolovité [gr.], Ascobolaceae — čeľaď askohyméniových vreckatých húb, rad čiaškotvaré. Plodnice typu apotécium alebo kleistotécium, apotéciá s priemerom 0,1 – 12 mm sa otvárajú až počas vývinu, na niektorých miestach zostávajú trvalo uzatvorené. Vývojovo najjednoduchšie majú len jedno, prípadne niekoľko vreciek, ktoré dozreté napúčaju a vyčnievajú nad výtrusorodú vrstvu. Zástupcovia: askobol spáleniskový (Ascobolus carbonarius) rastúci na spáleniskách, askobol ponorený (Ascobolus immersus), askobol otrubnatý (Ascobolus furfuraceus) vyskytujúci sa na kravských exkrementoch.

Zverejnené v auguste 1999.

Askobolovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/askobolovite