Ašikká

Text hesla

Ašikká, Rodní bratia — politická strana v Sudáne založená v roku 1943 Ismáílom al-Azharím. Združovala členov z rôznych spoločenských vrstiev, najmä z radov proegyptsky orientovanej buržoázie a inteligencie, spolupracovala s vplyvnou islamskou sektou chatmíja. V roku 1952 sa zlúčila s ďalšími stranami, ktoré bojovali proti britskej nadvláde a usilovali sa o spoluprácu s Egyptom, do Národnej unionistickej strany.

Zverejnené v auguste 1999.

Ašikká [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asikka