Ashcan School

Text hesla

Ashcan School [ešken skúl] — skupina amerických realistických maliarov zo začiatku 20. stor., ktorí zobrazovali výjavy z každodenného života vo veľkomeste. Vychádzali z E. Maneta, G. Courbeta a düsseldorfskej maliarskej školy. K popredným predstaviteľom patrili R. Henri, W. J. Glackens, George Luks (*1867, †1933), Everett Shinn (*1876, †1953), John French Sloan (*1871, †1951), Ernest Lawson (*1873, †1939), Arthur Bowen Dawies (*1863, †1928), G. W. Bellows a Maurice Prendergast (*1858, †1924).

Text hesla

Ashcan School [ešken skúl] — skupina amerických realistických maliarov zo začiatku 20. stor., ktorí zobrazovali výjavy z každodenného života vo veľkomeste. Vychádzali z E. Maneta, G. Courbeta a düsseldorfskej maliarskej školy. K popredným predstaviteľom patrili R. Henri, W. J. Glackens, George Luks (*1867, †1933), Everett Shinn (*1876, †1953), John French Sloan (*1871, †1951), Ernest Lawson (*1873, †1939), Arthur Bowen Dawies (*1863, †1928), G. W. Bellows a Maurice Prendergast (*1858, †1924).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Ashcan School [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ashcan-school