asfyxia

Text hesla

asfyxia [gr.], asphyxialek., veter. dusenie vyvolané nedostatočnou výmenou plynov v pľúcach. Chorobným následkom asfyxie je hypoxémia. Predĺžená asfyxia vedie až k zastaveniu srdcovej činnosti a poškodeniu mozgu. Asfyxia plodu (asphyxia fetalis) býva vyvolaná stlačením pupočnej šnúry alebo poškodením placenty. Asfyxiu novorodenca (asphyxia neonatorum) zapríčiňuje oneskorený začiatok dýchania pľúcami. Popôrodná asfyxia (asphyxia postnatalis) vzniká po pôrode pri závažnom poškodení mozgu, ťažkej vrodenej chybe srdca alebo pri poškodení pľúc. Liečba: odstránenie príčiny asfyxie (ak je to možné); okamžitá oxygenoterapia (liečba vdychovaním kyslíka s vyššou koncentráciou vo vdychovaných plynoch);

Pri zvieratách často vzniká pri nepravidelných pôrodných polohách, pri pôsobení bakteriálnych toxínov, ktoré postihujú kostrové svalstvo (tetanus), pri extrémnych tympaniách (nadúvanie brucha) prežúvavcov.

Zverejnené v auguste 1999.

Asfyxia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asfyxia