asfaltový kryt

Text hesla

asfaltový kryt — kryt medenej platne pripravovaný z asfaltovej živicovej hmoty, používaný pri niektorých grafických technikách (napr. lept).

Text hesla

asfaltový kryt — kryt medenej platne pripravovaný z asfaltovej živicovej hmoty, používaný pri niektorých grafických technikách (napr. lept).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Asfaltový kryt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asfaltovy-kryt