asfaltény

Text hesla

asfaltény — zložky ropy, ktoré sa pri jej destilácii koncentrujú v destilačnom zvyšku; čierna tuhá látka nerozpustná v alkánoch, ale rozpustná v benzéne. Asfaltény obsahujú predovšetkým polykondenzované aromatické a heterocyklické zlúčeniny (s vysokým obsahom kyslíka, dusíka a síry). Sú aj súčasťou prírodných asfaltov a uhlia (→ bitúmeny).

Text hesla

asfaltény — zložky ropy, ktoré sa pri jej destilácii koncentrujú v destilačnom zvyšku; čierna tuhá látka nerozpustná v alkánoch, ale rozpustná v benzéne. Asfaltény obsahujú predovšetkým polykondenzované aromatické a heterocyklické zlúčeniny (s vysokým obsahom kyslíka, dusíka a síry). Sú aj súčasťou prírodných asfaltov a uhlia (→ bitúmeny).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 4. augusta 2017.

citácia

Asfaltény [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asfalteny