Ašdod

Text hesla

Ašdod, Ashdod — prístavné mesto v juhozáp. Izraeli v Južnom dištrikte na pobreží Stredozemného mora; 222-tis. obyvateľov (6. najväčšie mesto Izraela, 2015). Priemysel potravinársky (mrazené potraviny), chemický (výroba syntetických vláken), petrochemický (rafinéria ropy), automobilový, energetický. Najvýznamnejší obchodný prístav krajiny (prechádza ním 60 % importu).

Antický Ašdod od 12. stor. pred n. l. súčasť filištínskej pentapolis (zoskupenia 5 mestských štátov), podľa Biblie dobytej izraelským kmeňom Júda, v 4. – 6. stor. sídlo biskupov. Moderný Ašdod bol postavený po 1956 7 km severových. od pôvodného sídla. Múzeum umenia (založené 2003), múzeum filištínskej kultúry (1990).

Text hesla

Ašdod, Ashdod — prístavné mesto v juhozáp. Izraeli v Južnom dištrikte na pobreží Stredozemného mora; 222-tis. obyvateľov (6. najväčšie mesto Izraela, 2015). Priemysel potravinársky (mrazené potraviny), chemický (výroba syntetických vláken), petrochemický (rafinéria ropy), automobilový, energetický. Najvýznamnejší obchodný prístav krajiny (prechádza ním 60 % importu).

Antický Ašdod od 12. stor. pred n. l. súčasť filištínskej pentapolis (zoskupenia 5 mestských štátov), podľa Biblie dobytej izraelským kmeňom Júda, v 4. – 6. stor. sídlo biskupov. Moderný Ašdod bol postavený po 1956 7 km severových. od pôvodného sídla. Múzeum umenia (založené 2003), múzeum filištínskej kultúry (1990).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. novembra 2016.

citácia

Ašdod [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asdod