ascetospóry

Text hesla

ascetospóry [lat. + gr.], Ascetospora — kmeň jednobunkových eukaryontných organizmov. Parazitujú vnútri buniek, kde sa vytvára plazmódium, plazmatická hmota z nahých buniek; ich vývinový cyklus nie je ešte dostatočne preskúmaný, z fylogenetického hľadiska má zatiaľ neurčité postavenie.

Zverejnené v auguste 1999.

Ascetospóry [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ascetospory