ascendent

Text hesla

ascendent [lat.] — príbuzný v priamej vzostupnej línii, predok (otec, starý otec, prastarý otec, resp. matka, stará matka, prastará matka atď.); opak descendent.

Text hesla

ascendent [lat.] — príbuzný v priamej vzostupnej línii, predok (otec, starý otec, prastarý otec, resp. matka, stará matka, prastará matka atď.); opak descendent.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Ascendent [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ascendent