Asbóth, Ján

Text hesla

Asbóth [ašbót], Ján, 13. 12. 1768 Nemescsó, Maďarsko – 19. 6. 1823 Sombor, Srbsko — uhorský prírodovedec. Od 1791 profesor evanjelického lýcea v Levoči, od 1796 v Kežmarku, od 1801 profesor a riaditeľ odbornej poľnohospodárskej školy (Georgikon) v Keszthelyi. Venoval sa výskumu Vysokých Tatier, mineralógii, botanike a zoológii. Autor jednej z prvých špecializovaných entomologických prác v Uhorsku, opísal v nej dvojkrídlovca Tipula glacialis, ktorého našiel zamrznutého v rieke Poprad.

Text hesla

Asbóth [ašbót], Ján, 13. 12. 1768 Nemescsó, Maďarsko – 19. 6. 1823 Sombor, Srbsko — uhorský prírodovedec. Od 1791 profesor evanjelického lýcea v Levoči, od 1796 v Kežmarku, od 1801 profesor a riaditeľ odbornej poľnohospodárskej školy (Georgikon) v Keszthelyi. Venoval sa výskumu Vysokých Tatier, mineralógii, botanike a zoológii. Autor jednej z prvých špecializovaných entomologických prác v Uhorsku, opísal v nej dvojkrídlovca Tipula glacialis, ktorého našiel zamrznutého v rieke Poprad.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Asbóth, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asboth-jan