Ašantská ríša

Text hesla

Ašantská ríša — stará africká ríša (kráľovstvo) na území dnešnej Ghany vytvorená po 1680 Oseiom Kofim Tutuom I. (* asi 1660, †1712 alebo 1717), ktorý spojil ašantské kmene do federácie. Na jej čele stál panovník (asantehene) sídliaci v meste Kumasi v dnešnej Ghane. Po rozsiahlych výbojoch zaberala okolo 1800 územie dnešnej str. Ghany, časti Pobrežia Slonoviny a Burkiny Faso (→ Burkina). Základom jej hospodárskej moci bol obchod s otrokmi. Po ašantských, resp. anglo-ašantských vojnách (1823 – 24, 1823 – 31, 1873 - 74, 1895 - 96, 1900) podrobená Spojeným kráľovstvom, od 1900 súčasť britskej kolónie Zlaté pobrežie (aj Zlatonosné pobrežie), pričom si zachovala vnútorný politický systém. Asantehene má i v súčasnosti v Ghane určitú politickú úlohu.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 16. februára 2017.

Ašantská ríša [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asantska-risa