asambláž

Popis ilustrácie

Stanislav Filko: Oltár súčasnosti, 1965, Slovenská národná galéria

Text hesla

asambláž [fr.] — výtvarná kompozícia skladajúca sa z elementov rôznorodého materiálu, ktoré vytvárajú priestorový plastický obraz, trojrozmerný objekt. Asambláž vychádza z koláže a ready-made a uplatňujú sa pri nej všetky techniky spájania (lisovanie, viazanie, zbíjanie, zváranie, nitovanie ap.). Možnosti asambláže objavil surrealizmus a využívali ju umelecké smery uprednostňujúce objekt pred závesným obrazom.

Zverejnené v auguste 1999.

Asambláž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asamblaz