arytmia

Text hesla

arytmia [gr.], arrhytmia — porucha srdcového rytmu; nepravidelnosť činnosti srdca vznikajúca pri poruchách tvorby a šírenia elektrických vzruchov srdcom (najčastejšou príčinou je ischemická choroba srdca, zápaly, neurovegetatívne vplyvy, lieky, otravy, hormonálne poruchy). Podľa typu poruchy sa arytmie rozdeľujú na tachykardie (zrýchlená činnosť srdca, frekvencia srdca v pokoji je vyššia ako 100 úderov/minútu), bradykardie (spomalená činnosť srdca, frekvencia srdca v pokoji klesne pod 50 úderov/minútu), tachyarytmie (nadmerne zrýchlená a nepravidelná činnosť srdca) a na bradyarytmie (nadmerne spomalená a nepravidelná činnosť srdca). Z hľadiska významnosti môžu byť arytmie hemodynamicky málo významné (významne neznižujú výkon srdca) alebo závažné, ktoré spôsobujú až zastavenie cirkulácie krvi v tele (komorová fibrilácia, komorový flutter, komorová tachykardia, extrémna bradykardia alebo elektrické zastavenie činnosti srdca). Prejavujú sa pocitmi nepravidelnej činnosti srdca, búšením srdca, pocitmi vynechávania chodu srdca. Ťažšie formy sa prejavujú príznakmi srdcového zlyhávania s poruchami vedomia až cirkulačným šokom. Tachykardické formy arytmie môžu byť sínusové (vzruch vzniká v sínusovom uzle), supraventrikulárne (vzruch vzniká v srdcových predsieňach) alebo komorové (vzruch vzniká v srdcových komorách). Porucha šírenia vzruchu srdcovým svalom sa nazýva blokáda šírenia vzruchu na srdci. Tachyarytmie sa liečia liekmi tlmiacimi tvorbu a šírenie vzruchov v srdci (napr. β-blokátory, blokátory vápnikového kanála, amiodarón). Bradykardie a poruchy vedenia vzruchov sa liečia atropínom alebo elektrostimuláciou.

Zverejnené v auguste 1999.

Arytmia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arytmia