artróza

Text hesla

artróza [gr.], arthrosis — dystrofické nezápalové ochorenie kĺbu poškodzujúce chrupku a pod ňou ležiacu kosť. Neskôr v dôsledku hypertrofických, a najmä degeneratívnych zmien rozrúša všetky kĺbové štruktúry. Etiologicky sa rozlišujú sekundárna (prejavuje sa najčastejšie na jednom kĺbe, postihuje mladších jedincov) a primárna artróza (s neznámou príčinou, vyskytuje sa u starších pacientov, spočiatku na jednom, neskôr na viacerých kĺboch, často symetricky). Častá je kombinácia s inými degeneratívnymi zmenami organizmu. Ak sa primárne ochorenie vyskytuje v strednom veku, jeho vznik súvisí s preťažovaním kĺbu (napr. osové odchýlky končatín).

Klinický obraz je subjektívne charakterizovaný neurčitou bolestivosťou, nepoddajnosťou kĺbu (štartovacia bolesť), nástup ťažkostí je pomalý, progresia procesu je však zrejmá; pridružuje sa námahová, neskôr aj pokojová a nočná (v spánku) bolestivosť. Hybnosť kĺbu je obmedzená, pokročilé zmeny kĺbového puzdra a kĺbového mazu vedú k zmenám vonkajšieho vzhľadu a postavenia kĺbu. Liečba: mnohostranná, využíva konzervatívne aj operačné postupy (totálne náhrady kĺbov). Dôležitá je prevencia (životospráva, pracovné zaradenie, šport) zameraná najmä na rizikové stavy – preartrózy.

Zverejnené v auguste 1999.

Artróza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/artroza