Arthusova reakcia

Text hesla

Arthusova reakcia [-tu-] — forma alergickej reakcie vyvolanej imunokomplexovou precitlivenosťou; nekrotické poškodenie tkaniva po injikovaní antigénu do kože zvieraťa s cirkulujúcimi protilátkami IgG (→ imunoglobulíny) proti tomuto antigénu. V mieste vpichu vznikajú imunokomplexy, ktoré aktivujú komplement, čím sa na miesto prilákajú neutrofily a začne sa miestna zápalová reakcia s vrcholom o 3 – 6 hodín. Pri pasívnej kožnej Arthusovej reakcii sa neimunizovanému jedincovi intravenózne podajú protilátky, a potom sa do kože injikuje príslušný antigén. U človeka existuje viacero chorôb, ktoré sú vyvolané reakciami Arthusovho typu aj v iných orgánoch, ako je koža (farmárske pľúca, kožušnícke pľúca, postieľková choroba detí atď.), na ich rozvoji sa však podieľajú aj mechanizmy 4. typu alergických (hypersenzitívnych) reakcií sprostredkovaných T lymfocytmi a makrofágmi.

Zverejnené v auguste 1999.

Arthusova reakcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arthusova-reakcia