artérioskleróza mozgu

Text hesla

artérioskleróza mozgu — zmeny mozgového tkaniva spôsobené poruchou jeho krvného zásobovania, ktoré je podmienené artériosklerotickými zmenami jeho ciev. Zužovanie tepien zásobujúcich mozog spôsobuje chronickú hypoxiu nervových buniek, ktoré postupne zanikajú. V začiatočnom štádiu sa artérioskleróza mozgu prejavuje psychickými zmenami pseudoneurastenického charakteru – únavnosťou, znížením schopnosti koncentrácie, zhoršením pamäti. Chorí majú krátky povrchný spánok, na rozdiel od neurotikov však ráno nepociťujú potrebu ďalej spať, trpia bolesťami hlavy, ktoré sa stupňujú duševnou činnosťou. Zužovanie mozgových tepien spôsobuje opakované ischemické príhody (→ encefalomalácia), ktoré sú príčinou narastajúcich ložiskových neurologických príznakov. Postihnutie motorických nervových dráh, ktoré vystupujú z mozgovej kôry predústredného závitu mozgu, sa prejavuje pyramídovými patologickými reflexmi, neskôr poruchami artikulácie a prehĺtania (pseudobulárna paralýza). Difúzne postihnutie mozgovej kôry vedie k artériosklerotickej demencii, k hrubým psychickým zmenám s bludmi a s ťažkými poruchami pamäti.

Zverejnené v auguste 1999.

Artérioskleróza mozgu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arterioskleroza-mozgu