art brut

Text hesla

art brut [ár brüt; fr.] — umenie v surovom stave, autentické, neprofesionálne výtvarné prejavy. Termín prvýkrát použil v roku 1945 J. Dubuffet a v roku 1948 inicioval vznik spoločnosti Compagnie de l’art brut, ktorá okrem zberateľskej činnosti rozvíjala aj výstavné aktivity. K jej členom patrili napr. A. Breton, A. Tapié či J. Paulhan. J. Dubuffet vyzýval na tvorbu umenia oslobodeného od zväzujúcich formálnych pravidiel a dobových kvalitatívnych noriem. Vyzdvihoval umeleckú tvorbu detí i psychicky chorých, ktorou by sa mohli umelci inšpirovať. Preto pojem art brut zahŕňa aj tvorbu niektorých školených umelcov.

Prejavy art brut nie sú podriadené štýlovej jednote. Vyznačujú sa veľkým bohatstvom a rozmanitosťou, vznikajú z rýdzo vnútorných dôvodov a vnuknutí tvorcov. Art brut má blízko k naivnému umeniu, ale naratívnosť, preferencia vonkajších modelov a oddanosť princípom reality, charakteristické pre naivné umenie, preň nie sú prvoradé. V súčasnosti sa pojem art brut používa na označenie výtvarných prejavov psychicky chorých a ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti i mimo spoločenstva umelcov z povolania (v anglicky hovoriacich krajinách sa používa pojem outsider art, ktorý sa s art brut významovo kryje). Zbierka art brut je od roku 1976 v múzeu na zámku Beaulieu v Lausanne.

Text hesla

art brut [ár brüt; fr.] — umenie v surovom stave, autentické, neprofesionálne výtvarné prejavy. Termín prvýkrát použil v roku 1945 J. Dubuffet a v roku 1948 inicioval vznik spoločnosti Compagnie de l’art brut, ktorá okrem zberateľskej činnosti rozvíjala aj výstavné aktivity. K jej členom patrili napr. A. Breton, A. Tapié či J. Paulhan. J. Dubuffet vyzýval na tvorbu umenia oslobodeného od zväzujúcich formálnych pravidiel a dobových kvalitatívnych noriem. Vyzdvihoval umeleckú tvorbu detí i psychicky chorých, ktorou by sa mohli umelci inšpirovať. Preto pojem art brut zahŕňa aj tvorbu niektorých školených umelcov.

Prejavy art brut nie sú podriadené štýlovej jednote. Vyznačujú sa veľkým bohatstvom a rozmanitosťou, vznikajú z rýdzo vnútorných dôvodov a vnuknutí tvorcov. Art brut má blízko k naivnému umeniu, ale naratívnosť, preferencia vonkajších modelov a oddanosť princípom reality, charakteristické pre naivné umenie, preň nie sú prvoradé. V súčasnosti sa pojem art brut používa na označenie výtvarných prejavov psychicky chorých a ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti i mimo spoločenstva umelcov z povolania (v anglicky hovoriacich krajinách sa používa pojem outsider art, ktorý sa s art brut významovo kryje). Zbierka art brut je od roku 1976 v múzeu na zámku Beaulieu v Lausanne.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. februára 2019.

citácia

Art brut [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/art-brut