aromorfóza

Text hesla

aromorfóza [gr.] — pri zvieratách fyziologicko-morfologické vývojové zmeny, ktoré vedú k zvýšeniu intenzity ich životných prejavov.

Text hesla

aromorfóza [gr.] — pri zvieratách fyziologicko-morfologické vývojové zmeny, ktoré vedú k zvýšeniu intenzity ich životných prejavov.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Aromorfóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aromorfoza