arólium

Text hesla

arólium — blanitý prichytávací nepárový orgán posledného článku nohy hmyzu, na spodnej strane pokrytý žľazovými štetinami. Nachádza sa medzi pazúrikmi.

Text hesla

arólium — blanitý prichytávací nepárový orgán posledného článku nohy hmyzu, na spodnej strane pokrytý žľazovými štetinami. Nachádza sa medzi pazúrikmi.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Arólium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arolium