Armory-Show

Text hesla

Armory-Show [ámeri šou], oficiálny názov Medzinárodná výstava moderného umenia — výstava moderného európskeho (najmä francúzskeho) a amerického umenia usporiadaná 1913 v New Yorku (konala sa v bývalých vojenských kasárňach – odtiaľ názov), odkiaľ bola prenesená do Chicaga a Bostonu. Bolo na nej vystavených okolo 1300 diel, z čoho asi jednu tretinu tvorili diela severoamerických umelcov. Okrem J. A. D. Ingra, E. Delacroixa, G. Courbeta, francúzskych impresionistov a postimpresionistov a amerických maliarov na nej vystavovali aj C. Brâncusi, G. Braque, A. Derain, M. Duchamp, V. Kandinskij, F. Léger, H. Matisse, P. Picasso a ďalší predstavitelia avantgardy. Najslávnejším dielom sa stal obraz M. Duchampa Akt zostupujúci zo schodov. Hoci výstava spôsobila škandál a kritika ju odsudzovala, mala veľký vplyv na vývoj moderného umenia v USA.

Zverejnené v auguste 1999.

Armory-Show [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/armory-show