armoriál

Text hesla

armoriál [lat.] — heraldický rukopisný zborník skladajúci sa z farebných erbov alebo len z názvov rodu. Najstarší armoriál pochádza z 1244 (Anglicko); rozšírený najmä v 14. a 15. stor.

Text hesla

armoriál [lat.] — heraldický rukopisný zborník skladajúci sa z farebných erbov alebo len z názvov rodu. Najstarší armoriál pochádza z 1244 (Anglicko); rozšírený najmä v 14. a 15. stor.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Armoriál [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/armorial