Armattoe, Raphael Ernest Grail

Text hesla

Armattoe [-tú], Raphael Ernest Grail, aj Armattu, 12. 8. 1913 Keta, Ghana – 21. 12. 1953 Hamburg — ghanský básnik píšuci po anglicky, lekár a antropológ. Jeho dielo zahŕňa práce z medicíny a antropológie, ako aj dve zbierky lyrických veršov Medzi pralesom a morom (Between the Forest and the Sea, 1950) a Cesta do hlbín černochovej duše (Deep Down the Blackman’s Mind, 1954) s motívmi lásky a africkej prírody. Vyjadril v nich životné skúsenosti z pobytu v Európe a zamýšľal sa nad osudom Afriky, nad utrpením a revoltou Afričanov proti materiálnemu a duchovnému útlaku.

Text hesla

Armattoe [-tú], Raphael Ernest Grail, aj Armattu, 12. 8. 1913 Keta, Ghana – 21. 12. 1953 Hamburg — ghanský básnik píšuci po anglicky, lekár a antropológ. Jeho dielo zahŕňa práce z medicíny a antropológie, ako aj dve zbierky lyrických veršov Medzi pralesom a morom (Between the Forest and the Sea, 1950) a Cesta do hlbín černochovej duše (Deep Down the Blackman’s Mind, 1954) s motívmi lásky a africkej prírody. Vyjadril v nich životné skúsenosti z pobytu v Európe a zamýšľal sa nad osudom Afriky, nad utrpením a revoltou Afričanov proti materiálnemu a duchovnému útlaku.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Armattoe, Raphael Ernest Grail [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/armattoe-raphael-ernest-grail