arktický druh

Text hesla

arktický druh — druh rastlín rastúci výlučne alebo aspoň prevažne v Arktíde za severnou polárnou kružnicou; prispôsobený nízkym teplotám a krátkemu vegetačnému obdobiu.

Text hesla

arktický druh — druh rastlín rastúci výlučne alebo aspoň prevažne v Arktíde za severnou polárnou kružnicou; prispôsobený nízkym teplotám a krátkemu vegetačnému obdobiu.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Arktický druh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arkticky-druh