arkticko-alpínsky druh

Text hesla

arkticko-alpínsky druh — chladnomilný druh rastlín rastúci v Arktíde (arktis) a v alpínskom vegetačnom stupni južnejších hôr (napr. lomikameň protistojnolistý a vŕba bylinná); takéto rozšírenie druhu je dôsledkom rozčlenenia areálu v postglaciáli.

Text hesla

arkticko-alpínsky druh — chladnomilný druh rastlín rastúci v Arktíde (arktis) a v alpínskom vegetačnom stupni južnejších hôr (napr. lomikameň protistojnolistý a vŕba bylinná); takéto rozšírenie druhu je dôsledkom rozčlenenia areálu v postglaciáli.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Arkticko-alpínsky druh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arkticko-alpinsky-druh