aritmománia

Text hesla

aritmománia [gr.] — vtieravá potreba zapodievať sa objektívne zbytočnými počítacími úkonmi. Býva príznakom neuróz a porúch osobnosti.

Text hesla

aritmománia [gr.] — vtieravá potreba zapodievať sa objektívne zbytočnými počítacími úkonmi. Býva príznakom neuróz a porúch osobnosti.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Aritmománia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aritmomania