Aristotelov lampáš

Popis ilustrácie

Aristotelov lampáš

Text hesla

Aristotelov lampáš — žuvací aparát ježoviek zložený z 5 trojhranných zubov a zostavený do kruhovej pyramídy, ktorá je vrcholom obrátená nadol. Môže sa z úst vysúvať a späť do nich vťahovať.

Zverejnené v auguste 1999.

Aristotelov lampáš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aristotelov-lampas