Aristarco, Guido

Text hesla

Aristarco [-ko], Guido, 7. 10. 1918 Fossacesia – 11. 9. 1996 Rím — taliansky filmový kritik a teoretik. R. 1952 založil a ako šéfredaktor viedol časopis Cinema nuovo. Autor historicko-teoretických prác o vývoji filmu v kontexte súdobej kultúry: Farba vo filme (Il colore nel film, 1949), Talianska kinematografia po vojne (Il cinema italiano dopoguerra, 1949), Umenie filmu (L’arte del film, 1950), Mýty a skutočnosť v talianskom filme (Miti e realta nel’cinema italiano, 1961), Rozklad rozumu. Rozprava o filme (Il dissolvimento della ragione. Discurso sul cinema, 1966). R. 1951 napísal systematický prehľad filmového teoretického myslenia od začiatkov kinematografie Dejiny filmových teórií (Storia delle teoriche del film).

Text hesla

Aristarco [-ko], Guido, 7. 10. 1918 Fossacesia – 11. 9. 1996 Rím — taliansky filmový kritik a teoretik. R. 1952 založil a ako šéfredaktor viedol časopis Cinema nuovo. Autor historicko-teoretických prác o vývoji filmu v kontexte súdobej kultúry: Farba vo filme (Il colore nel film, 1949), Talianska kinematografia po vojne (Il cinema italiano dopoguerra, 1949), Umenie filmu (L’arte del film, 1950), Mýty a skutočnosť v talianskom filme (Miti e realta nel’cinema italiano, 1961), Rozklad rozumu. Rozprava o filme (Il dissolvimento della ragione. Discurso sul cinema, 1966). R. 1951 napísal systematický prehľad filmového teoretického myslenia od začiatkov kinematografie Dejiny filmových teórií (Storia delle teoriche del film).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 19. októbra 2016.

Aristarco, Guido [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aristarco-guido