Aristarco, Guido

Text hesla

Aristarco [-ko], Guido, 7. 10. 1918 Fossacesia – 11. 9. 1996 Rím — taliansky filmový kritik a teoretik. R. 1952 založil a ako šéfredaktor viedol časopis Cinema nuovo. Autor historicko-teoretických prác o vývoji filmu v kontexte súdobej kultúry: Farba vo filme (Il colore nel film, 1949), Talianska kinematografia po vojne (Il cinema italiano dopoguerra, 1949), Umenie filmu (L’arte del film, 1950), Mýty a skutočnosť v talianskom filme (Miti e realta nel’cinema italiano, 1961), Rozklad rozumu. Rozprava o filme (Il dissolvimento della ragione. Discurso sul cinema, 1966). R. 1951 napísal systematický prehľad filmového teoretického myslenia od začiatkov kinematografie Dejiny filmových teórií (Storia delle teoriche del film).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 19. októbra 2016.

Aristarco, Guido [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aristarco-guido