Arikarovia

Text hesla

Arikarovia, vlastným menom Sáhniš — severoamerický indiánsky kmeň žijúci v severozápadnej časti USA (štát Severná Dakota); 792 príslušníkov (2010).

Arikarovia pôvodne žili pozdĺž horného toku rieky Missouri medzi riekami Cannonball a Cheyenne usadlým spôsobom života v osadách v kruhových zemnicových obydliach, organizovaní boli do matrilineárnych rodov. Zaoberali sa najmä pestovaním kukurice, slnečnice a tabaku, lovom (jelene, losy, bizóny), rybolovom, hrnčiarstvom a košikárstvom, boli známi i ako znamenití obchodníci zo severu Veľkých prérií. Obchodovali najmä so západnými Siouxmi, Čejenmi, Kríami, Vraními Indiánmi (Absarokmi), Assiniboinmi a Arapahmi. Ich tradičnými nepriateľmi boli Omahovia, Ponkovia a Iowovia, ako aj Komanči. V roku 1823 sa dostali do vojny (→ indiánske vojny) s Američanmi, ktorej príčinou bol spor s trapermi, týkajúci sa obchodu s kožušinami. Napriek tomu od 60. rokov 19. stor. často slúžili ako stopári americkej armády v konfliktoch so západnými Siouxmi a Čejenmi. Kultúrne boli silno ovplyvnení susediacimi Mandanami (napr. Tanec Slnka), s ktorými v roku 1862 (podobne ako aj s Hidatsami) vytvorili spojenectvo. V súčasnosti sú známi pod názvom Tri pridružené kmene (Three Affiliated Tribes).

Jazyk Arikarov (sáhniš, arikara) patrí do caddoskej jazykovej rodiny, je veľmi blízky jazyku Póníov. Je kriticky ohrozený, plne ho ovláda už len niekoľko jednotlivcov.

Zverejnené 11. januára 2022.

Arikarovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arikarovia