Árijci

Text hesla

Árijci, Árjovia — súhrnné označenie kočovných eurázijských kmeňov indoeurópskeho pôvodu; príslušníci indoiránskej jazykovej vetvy (Indoiránci) alebo príslušníci niektorého indoeurópskeho kmeňa všeobecne (Indoeurópania). Koncom 2. tisícročia pred naším letopočtom prišli z oblasti medzi Volgou a Kaspickým morom do Iránu a Indie. V Indii si podmanili pôvodné obyvateľstvo tohto subkontinentu, Drávidov, ktorých postupne zatlačili do horských oblastí. Príchod Árijcov sa stal začiatkom novej fázy indickej kultúry a náboženstva, ktorých jadrom bol rituál obete založený na posvätných textoch (védach), k najdôležitejším bohom patril Agni. Objavilo sa členenie spoločnosti na štyri hlavné skupiny: brahmanov, kšatrijov, vaišjov a šúdrov. Árijci v súčasnosti tvoria majoritnú zložku obyvateľstva Indie.

V 1. pol. 19. stor. sa pomenovanie árijci (pôvodný význam vznešení) začalo na základe rasistických teórií používať na označenie ľudí takzvanej vyššej (nadradenej árijskej) rasy stotožnenej s nordickým typom, čo vyvrcholilo najmä v Nemecku v antisemitizme. Teóriu o árijskej rase aj solárny symbol svastiku zneužili nacisti počas 2. svetovej vojny na zdôvodnenie likvidácie najmä Židov a Rómov.

Zverejnené v auguste 1999.

Árijci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arijci