Ariel

Text hesla

Ariel — meno vyskytujúce sa v rôznych významoch na viacerých miestach Starého zákona (osobné meno, Ezd 8,16; symbolické pomenovanie Jeruzalema, Iz 29,1 – 7), v neskoršej židovskej démonológii meno anjela. V magických spisoch neskorého stredoveku a raného novoveku duch, neskôr vládca prírodných živlov.

Zverejnené v auguste 1999.

Ariel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ariel-0